Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kostkowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III

Drukuj PDF

Indywidualizacja Od listopada 2011r. SZS w Kostkowie realizujemy projekt "Gra o przyszłość wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów kl. I-III w gminie Gniewino"  w ramach projektu systemowego Indywidualzcja Procesu Nauczania i wychowania w klasach I-III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest m.in.:

  • Stworzenie warunków umożliwiajacych i wspomagajacych indywidualna pracę nauczyciela z uczniem poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne
  • Rozwój zainteresowań uczniów ze szczególnym wzmocnieniem kompetencji z zakresy nauk przyrodniczych, matematycznych, logiki oraz zdolnosci plastycznych poprzez zwiększenie zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2011/12
  • Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych poprzez udział w zajęciach uczniów ze specyficznymi trudnosciam

W ramach projektu prowadzone są w szkole zajęcia pozalekcyjne dla uczniów kl. I-III:

teatr  teatr

BRATEK

plastyka 

matematyka 

komputery  komputery

         Rezultatem projektu będzie podniesienie jakości nauczania, wzrost osiągnięć edukacyjnych uczniów i zwiększenie zaangażowania w naukę. a także wzrost aspiracji osobistych uczniów i umiejętność efektywnego wykorzystania czasu wolnego

WIĘCEJ ZDJĘĆ W NASZEJ GALERII>>>