Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kostkowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zajęcia o energii jądrowej

Drukuj PDF
02. 11. 2021r. uczniowie klas 7 i 8 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kostkowie wzięli udział  w zajęciach prowadzonych przez pracowników Politechniki Gdańskiej w ramach programu „Zapoznanie i przeprowadzenie lekcji  o energetyce i energii jądrowej w szkołach podstawowych  i ponadpodstawowych na terenie całego kraju - Poznaj atom” realizowanego dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska przez Fundację Instytut Zrównoważonej Energetyki.  
Celem zajęć było poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu działania promieniowania jonizującego oraz energetyki jądrowej. Lekcja miała charakter popularno-naukowo i składała się z trzech części. Zaprezentowany został krótki film opracowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska , a także odbył się wykład o promieniowaniu oraz dyskusja z uczniami. 
 
Uczniowie zostali zapoznani ze źródłami promieniowania elektromagnetycznego i jonizującego. Prowadzący omówili  gdzie wokół nas istnieje takie promieniowanie np. w glebie, żywności, kosmosie itp.  
Przypomniano nam model atomu Bohra i zapoznano z rodzajami rozpadów promieniotwórczych  oraz czasem połowicznego rozpadu poszczególnych pierwiastków.  Prowadzący omówili również wpływ promieniowania jonizującego na organizmy żywe, a także gdzie wokół Polski  istnieją elektrownie jądrowe.  
 
Uczniowie zapoznani zostali ze schematem przemiany energii w elektrowni jądrowej oraz z miksem energetycznym i planami jego zmiany do 2040r. dla Polski.  
Dziękujemy za ciekawe zajęcia prowadzone przez pasjonatów tematyki, które bardzo spodobały się uczniom.