Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kostkowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Przyjaciele Zippiego

Drukuj PDF

zippi Mając na uwadze wszechstronny rozwój dzieci oraz troskę o ich zdrowie psychiczne, Samorządowy Zespół Szkół w Kostkowie przystąpił w roku szkolnym 2008/2009  do programu „Przyjaciele Zippiego”.  Realizuje go pani Joanna Grzyb  z dziećm z oddziału przedszkolnego „0b”.


Ob   

   „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego   dla dzieci sześcioletnich. Jest on realizowany w 11 krajach świata i spotyka się z coraz większym zainteresowaniem w Polsce.
W 2005 roku CMPPP podpisało umowę licencyjną z Partnership For Children – brytyjską fundacją, będącą twórcą i właścicielem programu. Od tego czasu tysiące dzieci ma okazję rozwijać umiejętności społeczno – emocjonalne, niezbędne do dobrego funkcjonowania w grupie, radzenia sobie z trudnościami i ułatwiające przekroczenie progu szkolnego.

zasady
Program „Przyjaciele Zippiego” dostarcza wielu okazji do ćwiczenia umiejętności wypowiadania się, uczy słuchania innych, nawiązywania przyjaźni, rozwiązywania problemów i konfliktów, przede wszystkim jednak wyposaża  w umiejętności radzenia sobie  z trudnościami, ze strata i zmianą.

0b

     Podczas zajęć dzieci spotykają się z patyczakiem Zippim i jego przyjaciółmi. Pojawia się wiele okazji do zabawy, ćwiczeń i rozmów o sprawach bliskich i ważnych na tym etapie życia.  W roku szkolnym 2008 / 2009 sześciolatki z oddziału przedszkolnego „0b”  z Kostkowa  uczestniczą w 24 zajęciach. W swojej sali dzieci przygotowały miejsce dla Zippiego. Chętnie opiekują się małym przyjacielem, który pomaga im rozwiązywać problemy.

0b