Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III

Czwartek, 10 Listopad 2011 20:39 Administrator
Drukuj

Indywidualizacja Od listopada 2011r. SZS w Kostkowie realizujemy projekt "Gra o przyszłość wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów kl. I-III w gminie Gniewino"  w ramach projektu systemowego Indywidualzcja Procesu Nauczania i wychowania w klasach I-III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest m.in.:

W ramach projektu prowadzone są w szkole zajęcia pozalekcyjne dla uczniów kl. I-III:

teatr  teatr

BRATEK

plastyka 

matematyka 

komputery  komputery

         Rezultatem projektu będzie podniesienie jakości nauczania, wzrost osiągnięć edukacyjnych uczniów i zwiększenie zaangażowania w naukę. a także wzrost aspiracji osobistych uczniów i umiejętność efektywnego wykorzystania czasu wolnego

WIĘCEJ ZDJĘĆ W NASZEJ GALERII>>>