Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kostkowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

INDYWIDUALIZACJA I-III Terapia z Bratkiem

Drukuj PDF

Na zajęciach  dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w  czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji na podstawie "Programu wsparcia uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce ORTOGRAFFITI z Bratkiem"  kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności czytania i pisania uwzględniając umiejętności dziecka, jego doświadczenia i charakter specyficznych trudności w uczeniu się.

Praca z programem bazuje na bajce terapeutycznej, której główny bohater – Bratek – wspiera dzieci w rozumieniu różnorodnych sytuacji społecznych i stanów emocjonalnych.

      bratek


 Bratek wprowadza również w atmosferę poszczególnych zajęć i zachęca do wykonywania zadań. Odpowiednie zestawy ćwiczeń stymulujących i usprawniających funkcje percepcyjno-motoryczne oraz integrację między nimi przyczyniają się do rozwoju poziomu czytania i pisania.

 

Ponad to rozwijają funkcje ruchowe: motorykę dużą oraz ogólną koordynację ruchową, sprawność manualną i grafomotorykę, a także angażują: rozumowanie, mowę, uwagę, pamięć, wyobraźnię.

 
W ramach projektu wyposażony został gabinet terapii pedagogicznej w wiele wartościowych gier,  pomocy niezbędnych do porwadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

WIĘCEJ ZDJĘĆ W NASZEJ GALERII>>>