Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kostkowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Indywidualizacja I-III. Kółka matematyczne

Drukuj PDF

          Na zajęcia kółka matematycznego uczęszczają uczniowie klas drugich. W czwartek swoje zajęcia  mają uczniowie klasy II b , a we wtorek uczniowie klasy II a (po 1 godzinie tygodniowo).   
          Głównym założeniem tych zajęć  jest rozwijanie zdolności poznawczych uczniów oraz pobudzanie ich do samodzielnego i logicznego myślenia poprzez zabawy, gry, ćwiczenia, różnego rodzaju łamigłówki umysłowe oraz ciekawostki matematyczne. 

Zadania, zabawy i ćwiczenia w programie zostały dobrane w taki sposób, aby pobudzały naturalne zainteresowania uczniów i zachęcały do twórczości na miarę ich indywidualnych możliwości. Na zajęciach wykorzystywane są gry i pomoce zakupione w ramach realizowanego projektu.
 Zastosowane przez nauczycieli  metody i formy pracy mają stymulować wszechstronną aktywność ucznia w procesie nauczania i wychowania, odpowiadają one uczeniu się przez przyswajanie, odkrywanie,  przeżywanie i działanie.

 
         Zasadniczym celem zajęć jest stwarzanie sytuacji, w której każdy uczeń osiąga sukcesy w matematyce.

Program kółka matematycznego, przewidziany jest do realizacji w ciągu obecnego roku szkolnego, w wymiarze 1 godz. tygodniowo. Ma na celu poszerzenie oraz pogłębienie wiadomości i umiejętności matematycznych, kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie pomysłowości w myśleniu i działaniu.